Specjalizacja z zakresu psychologii klinicznej

0000

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie  otwiera specjalizację z zakresu psychologii klinicznej. Więcej informacji na

http://snzoz.lublin.pl/index.php?strona=413


Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Mełgiewska 7-9, 20-209 Lublin, tel./fax 81 749 17 77, email: sekretariat@wsei.lublin.pl