Biblioteka

Księgozbiór Biblioteki WSEI w Lublinie obecnie liczy ponad 42 000 egzemplarzy książek z różnych dziedzin wiedzy: od encyklopedii, informatorów ogólnych, słowników językowych i podręczników do nauki różnych języków obcych, po podręczniki z zakresu prowadzonych przez WSEI kierunków studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich i podyplomowych. Zbiory Biblioteki sklasyfikowane są według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

 

Poza książkami w wersji tradycyjnej i elektronicznej w bibliotece znajdują się również zbiory specjalne: audiobooki, e-booki (książki w wersji elektronicznej dostępne dla naszych czytelników zarówno na terenie Uczelni, ja i w domu), płyty CD, CD-ROM i DVD, kasety VHS i magnetofonowe oraz mapy i plansze dydaktyczne.

 

Biblioteka posiada na podstawie licencji wielostanowiskowy dostęp do komputerowych baz wiedzy on-line: LEX Szkolnictwo Wyższe i Nauka z modułami: Moduł Prawo Europejskie, Moduł Komentarze, Moduł Monografie, Serwis HR LEX, Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych LEX, Serwis Prawo i Zdrowie LEX, Prawo Oświatowe LEX, Vademecum Głównego Księgowego LEX, Czytelnia Czasopism Prawniczych LEX; bazy czasopism w języku angielskim „ProQuest”, EBSCO – PsycARTICLES, EBSCOhost, ARIANTA – naukowe i fachowe polskie czasopisma elektroniczne.

 

Biblioteka prenumeruje  ponad 130 tytułów czasopism naukowych oraz dzienników ogólnych i specjalistycznych zarówno polskich jak i zagranicznych, z których można korzystać na miejscu w czytelniach oraz za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WiFi na terenie Uczelni lub on-line poprzez Internet w domu, co jest dużym udogodnieniem dla osób niepełnosprawnych.

 

Czytelnicy, poprzez stronę internetową Biblioteki WSEI mają dostęp on-line do naszych zasobów bibliotecznych oraz katalogów, a także do zasobów elektronicznych i katalogów innych bibliotek regionu oraz kraju, w tym ogólnopolskiego katalogu NUKAT i do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki. Studenci, pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz goście przebywający na terenie naszej Uczelni mają możliwość skorzystania z bezprzewodowego Internetu.

 

Zasoby Biblioteki WSEI są systematycznie powiększane poprzez zakup nowych pozycji książkowych. Biblioteka pozyskuje także nowości poprzez wymianę publikacji naukowych wydawanych w uczelniach niepublicznych, a także z darów Biblioteki Narodowej, Narodowego Banku Polskiego, od wykładowców i studentów. Część darów pochodzi z funduszy projektów z udziałem środków Unii Europejskiej,  realizowanych przez WSEI we współpracy z Fundacją OIC Poland, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, władzami samorządowymi, urzędami pracy i innymi podmiotami.

 

Organizacja Biblioteki:

WSEI posiada własną zinformatyzowaną bibliotekę z dwiema czytelniami do dyspozycji studentów i kadry dydaktycznej. Biblioteka jest skomputeryzowana, korzysta z programu PATRON 3, ma stałe łącze z Internetem. Katalogi biblioteki są udostępnione przez stronę internetową WSEI. Również zamawianie i rezerwacja wypożyczeń odbywa się on-line poprzez Internet. Biblioteka znajduje się na poziomie niskiego parteru z dogodnymi wejściami (wjazdami)  z zewnątrz, zaś z wewnątrz budynku jest dostęp specjalną windą dla osób niepełnosprawnych. Na terenie kompleksu Biblioteki nie ma żadnych schodów, przy wejściu głównym jest zjazd – pochylnia oraz toaleta i łazienka przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Biblioteka składa się z:

1. Przestronnej czytelni podzielonej na dwie części:

a)      Czytelni Głównej przeznaczonej do cichej pracy dla 50 osób,

b)      Czytelni Księgozbioru Podręcznego przeznaczonej do cichej pracy dla 35 osób,

c)      Stanowiska komputerowego do udostępniania zbiorów przez dwóch bibliotekarzy jednocześnie – przy zastosowaniu programu komputerowego PATRON 3,

d)     Stanowisk komputerowych do przeglądania komputerowych katalogów bibliotecznych oraz cyfrowych baz wiedzy,

e)      Stanowiska komputerowego do opracowania zbiorów bibliotecznych.

 1. Magazynu na zbiory biblioteczne z nowoczesnymi regałami.
 2. Wydzielonego pomieszczenia, w którym znajduje się Księgozbiór Podręczny.
 3. Pomieszczenia do powielania materiałów dydaktycznych, w którym działają nowoczesne urządzenia kopiujące.
 4. Holu, na którym stoi ogólnodostępne urządzenie do samodzielnego powielania materiałów bibliotecznych, pomieszczenie socjalne dla pracowników Biblioteki, kompleks pomieszczeń sanitarnych, w tym również toaleta i łazienka przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Studenci naszej Szkoły mogą na podstawie zawartych umów korzystać także ze zbiorów: Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, a także Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie, Biblioteki Politechniki Lubelskiej, Biblioteki Instytutu Transportu, Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Biblioteka aktywnie włącza się w działalność pozanaukową WSEI, wspierając rozwój talentów i zainteresowań kulturalnych studentów. Przykładem takich inicjatyw jest konkurs literacki organizowany przez Bibliotekę z okazji jubileuszu 10-lecia naszej Uczelni. W konkursie mogli wziąć udział wszyscy studenci, a tematyka utworów była dowolna. Uczestnicy konkursu otrzymali stypendia wspierające rozwój talentu literackiego oraz wyróżnienia rzeczowe. Odbyło się także uroczyste spotkanie Władz Uczelni, które reprezentował Prorektor do spraw studenckich i rozwoju Prof. WSEI dr Michał Jarmuł, Autorów oraz jury.

 

Wybrane tytuły czasopism dostępnych on–line oraz czasopism w wersji tradycyjnej prenumerowanych w Bibliotece WSEI w Lublinie:

 

Wydział Administracji:

 1. Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego (wersja on-line)
 2. Europejski Przegląd Sądowy (wersja tradycyjna i on – line)
 3. Finanse Komunalne (wersja on-line)
 4. Gazeta Prawna  (dziennik)
 5. Gdańskie Studia Prawnicze (wersja on-line)
 6. Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa, Glosa (wersja on-line)
 7. Glosa Prawo Gospodarcze
 8. Krajowa Rada Sądownictwa (wersja on-line)
 9. Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych (wersja on-line)
 10. Państwo i Prawo (wersja tradycyjna i on – line)
 11. Prawo Europejskie w Praktyce
 12. Prawo Papierów Wartościowych (wersja on – line)
 13. Prokurator (wersja on-line)
 14. Prokuratura i Prawo (wersja on-line)
 15. Przegląd Podatkowy (wersja on-line)
 16. Przegląd Prawa Handlowego (wersja tradycyjna i on – line)
 17. Przegląd Sejmowy
 18. Samorząd Terytorialny (wersja tradycyjna i on – line)
 19. Studia Iuridica Toruniensia (wersja on-line)
 20. Wspólnoty Europejskie
 21. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego (wersja on-line) 

 

Wydział Ekonomii:

 1. Administrator
 2. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 
 3. Controling i Rachunkowość Zarządcza (wersja tradycyjna i on – line)
 4. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw 
 5. Finanse Komunalne (wersja on-line)
 6. Finansowanie Nieruchomości
 7. Handel Wewnętrzny
 8. Harvard Business Review. Polska 
 9. Marketing i Rynek
 10. Marketing w Praktyce
 11. Mieszkanie i Wspólnota
 12. Monitor Finansów i Rachunkowości
 13. Nieruchomości
 14. Organizacja i Kierowanie
 15. Personel i Zarządzanie (wersja tradycyjna i on – line)
 16. Poradnik Rachunkowości Budżetowej (wersja tradycyjna i on – line)
 17. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 18. Przegląd Organizacji
 19. Puls Biznesu (dziennik)
 20. Rachunkowość
 21. Rachunkowość Budżetowa (wersja tradycyjna i on – line)
 22. Rynki Zagraniczne
 23. Studia Ekonomiczne
 24. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
 25. Świat Nieruchomości
 26. Urbanista
 27. Inno(moty)wacje – Transfer Wiedzy
 28. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 29. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 

 

Wydział Pedagogiki, Pielęgniarstwa i Psychologii:

 1. E–Mentor (wersja on –line)
 2. Edukacja. Studia. Badania. Innowacje. Kwartalnik Instytutu Badań Edukacyjnych
 3. Edukacja Ustawiczna Dorosłych  (wersja on-line)
 4. Kwartalnik Pedagogiczny
 5. Nauczyciel i Szkoła
 6. Nowa Szkoła
 7. Oświata i Wychowanie
 8. Pedagogika Pracy
 9. Praca Socjalna
 10. Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze
 11. Rocznik Andragogiczny
 12. Rocznik Pedagogiczny
 13. Ruch Pedagogiczny
 14. Studia Pedagogiczne
 15. Wychowanie na Co Dzień
 16. Wychowawca
 17. Życie Szkoły
 18. Magazyn Pielęgniarki i Położnej
 19. Medycyna Paliatywna w Praktyce
 20. „Na ratunek”. Dwumiesięcznik z zakresu ratownictwa
 21. Niepełnosprawność i Rehabilitacja
 22. Opieka Okołooperacyjna
 23. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne  
 24. Pielęgniarstwo XXI wieku
 25. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne
 26. Pielęgniarstwo Polskie
 27. Położna. Nauka i Praktyka
 28. Postępy Neonatologii
 29. Postępy Żywienia Klinicznego
 30. Praca i Zdrowie
 31. Praktyczna Rehabilitacja i Fizjoterapia
 32. Prawo w Służbie Zdrowia
 33. Problemy Pielęgniarstwa
 34. Przegląd Medyczny
 35. Służba Zdrowia
 36. Zakażenia
 37. Journal of Counseling Psychology
 38. Charaktery
 39. Przegląd Psychologiczny
 40. Psychologia Dziś
 41. Psychologia Społeczna
 42. Psychologia w Szkole
 43. Terapia

 

Wydział Transportu i Informatyki:

 1. Autobusy
 2. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego
 3. CHIP
 4. Ciężarówki i Autobusy
 5. Computerworld. Polska
 6. Eksploatacja i Niezawodność
 7. Infrastruktura Transportu
 8. Komunikacja Publiczna
 9. Logistyka
 10. Logistyka a Jakość
 11. Logistyka i Transport
 12. Logistyka Odzysku
 13. Networld
 14. Pojazdy Szynowe
 15. Problemy Ekonomiki Transportu
 16. Przegląd Komunikacyjny
 17. Rynek Kolejowy
 18. Samochody Specjalne
 19. Technika Transportu Szynowego
 20. Transport. Technika Motoryzacyjna
 21. Transport Miejski i Regionalny
 22. Transport Polski
 23. Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
 24. Transport Samochodowy
 25. Transport Szynowy
 26. Wired

 

Dzienniki:

 1. Rzeczpospolita
 2. Dziennik – Gazeta Prawna
 3. Puls Biznesu
 4. Gazeta Wyborcza
 5. Kurier Lubelski
 6. Dziennik Wschodni

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Mełgiewska 7-9, 20-209 Lublin, tel./fax 81 749 17 77, email: sekretariat@wsei.lublin.pl